TÜ koolifüüsika keskusest

TÜ koolifüüsika keskus loodi 1996.a. TÜ füüsika-keemiateaduskonna Füüsika Didaktika Instituudi asemele. TÜ koolifüüsika keskuse töö esmaseks eesmärgiks on füüsikaõpetajate koolitamine TÜ õpetajahariduse õppekavade raames. Töötame ka selle nimel, et eestikeelse füüsikahariduse kvaliteet üldhariduskoolides paraneks ning füüsika õpetamine Eesti koolides oleks jätkusuutlik.

Selleks:

  1. Rahvusvahelise akadeemilise kogukonna liikmetena otsime võimalusi ja meetodeid, kuidas muuta füüsika õpetamist ja õppimist atraktiivsemaks;
  2. Viime läbi füüsika ja füüsika didaktika aineid TÜ õpetajahariduse õppekavades;
  3. Korraldame ja viime läbi füüsika ja loodusainete õpetajatele täienduskoolitusi;
  4. Arendame füüsika e-õpikuid ja nutikaid veebipõhiseid tarkvaralahendusi;
  5. Teeme koostööd kõigi huvitatud pooltega tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujundamisel õpilastel ja ühiskonnas tervikuna.