Õpilaste füüsikaalaste uurimistööde konkurss 2015

TÜ koolifüüsika keskus ja Eesti Füüsika Selts kuulutavad välja õpilaste füüsikaalaste uurimistööde konkursi. Osalema kutsutakse 8.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi.

Hinnatakse:

  • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
  • analüüsi- ja üldistusoskust;
  • vormistuse arusaadavust ja korrektsust;
  • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. juuni 2015. a.

Nõuded uurimistööle

Hindamisele kuuluvad õpilasuurimused on:

  • Eksperimentaalsed tööd, kus loodust või inimese poolt loodud tehissüsteeme uuritakse füüsikaliste meetoditega;
  • Teoreetilised ja üldfilosoofilised tööd, mis analüüsivad füüsikalisi mudeleid ja nende rakendatavust reaalses maailmas;
  • Uuringud, mis käsitlevad suundumusi ja hoiakuid ühiskonnas ja meedias, kui neid vaadeldakse läbi füüsikalise maailmapildi prisma.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Töid hinnatakse eraldi põhikoolis ja gümnaasiumis.

Vähemalt pool töö mahust peab olema autoritekst.

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.

Tööle lisatakse eestikeelsed ja inglisekeelsed resümeed (üks A4). Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest.

Auhindade kättesaamine toimub 25. septembril 2015.a., TÜ füüsika instituudis, Teadlaste Öö festivali raames toimuval õpilaskonverentsil.

Paremate uurimistööde autorid saavad võimaluse esineda õpilaskonverentsil suulise ettekandega ning need tööd avaldatakse konkursi kogumikus.

Elektrooniliselt ja/või paberkujul köidetud uurimistöö koos eesti- ja inglisekeelse resümeega esitatakse Kaido Reiveltile (tel: 5143349, kaido.reivelt@ut.ee) aadressile Ravila 14C, 50411 Tartu. Töödele palume lisada juurde nii juhendaja(te) kui ka õpilas(te) kontaktandmed.