Uus aasta alaku!

Kolmapäeval, 17.augustil said kokku TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsi füüsikaõpetajate osakonna inimesed. Jagasime infot ja arutasime 2016/2017 õppeaasta tegevuskava.

Viis alateemat:

  • Füüsikaõpetajate võrgustiku arendamine ja INNOVE haridusvaldkonna võrgustike programm;
  • Seminaride, koolituste ja/või suvelaagri korraldamine algaval õppeaastal;
  • INNOVE võrgustike juhtide arenguprogramm;
  • Info EFS FO-le: uus kavandatav õppekava erialase (näiteks füüsika või keemia) magistriharidusega inimestele õpetajakutse andmiseks;
  • KFK ettepanek õpetajate osalemiseks tulevaste füüsikaõpetajate koolitamisel.

Info võeti teatavaks, juhikoolitusele minejad valiti välja, moodustati delegatsioon INNOVE infopäeval osalemiseks. Ja lepiti kokku, et täpsemad plaanid teeme septembris, kui on olemas täpsem info rahastamise võimaluste kohta.

Protokollis:
Kaido Reivelt