Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist!

Kui leiate, et Teil on potentsiaali oma koormuse suurendamiseks ja tahate hakata õpetama põhikoolis loodusaineid, tulge õppima Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogia valdkonda!

Vastuvõtu tingimused:  pedagoogiline kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis.

Täienduskoolituse pikkus:  kaks aastat.

Täiendkoolituse sisu: valdkonnadidaktika moodul (11 EAP),  ainedidaktika ja praktika moodul (4 EAP) ning aineõppe moodul (15 EAP).

Õppekeskkond: Õpperuumide olukord ja tehnikaga varustatus on hea või väga hea. Õppeklassid on sisustatud erinevate projektide toetusel kaasaegsete digitaalsete katsevahenditega (Vernier LabQuest andmekogujad ja nende ühilduvad andurid, koolimikroskoobid ja –binokulaarid). Kaasaegseid võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks pakuvad 2016.a alguses taasavatud TÜ loodusmuuseum, Chemicum ja Physicum ning kaasaegse tehnikaga varustatud TÜ haridusuuringute keskuse õppeklassid.

Tulemus:  koolituse läbinu omab õigust õpetada põhikoolis ühte loodusteaduslikku õppeainet  (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika).

Lisainfo ja registreerumine