Õppematerjalid

LOFY.01.087 Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (autor Henn Voolaid) (doc)(pdf)
LOFY.01.108 Füüsika kui loodusteadus (autor Henn Voolaid) (doc)(pdf)
LOFY.01.076 Konsultatiivtöö metoodika (autor Henn Voolaid) (doc) /
(pdf)
LOFY.01.064
LOFY.01.101
Füüsika meie ümber (autor Henn Voolaid) (doc) / (pdf)
LOFY.01.092 Mehaanika ülesanded (Füüsika seminarkursus) (autor Henn Voolaid) (doc)(pdf)
LOFY.01.091 Füüsikaline maailmapilt (autor Henn Voolaid) “1. FMP

1. osa (doc) / (pdf)

2. osa (doc) / (pdf)

3. FMP seminarid (doc) / (pdf)

4. FMP pöhivara (doc) / (pdf)

5. FMP eksamiküsimused 2008 (doc) / (pdf)

LOFY.01.070 Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine koolifüüsikas (autor Henn Voolaid) (doc)(pdf)
LOFY.01.089 Optika

Loengukonspekt 2012 (autor Henn Voolaid)
(doc)(pdf)

Ülesanded (autor Henn Voolaid)
(doc) / (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *